Advertiment legal

 

  • El contingut del web de Bufet Bartra Barbarà Advocats, té per objectiu informar de les activitats, productes i serveis del mateix.
  • Bufet Bartra Barbarà Advocats rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a modificar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l'accés.
  • PROVENÇA GRUP D'ASSESSORS, manté un conveni de col·laboració en temes fiscals i laborals amb el Bufet Bartra Barbarà, però no disposa ni se li traspassen cap tipus de  dades sense el consentiment dels clients.
  • PROVENÇA GRUP D'ASSESSORS, ALLIANZ, REDABOGACIA, CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA, i CONSELL DELS IL·LUSTRES ADVOCATS DE CATALUNYA, són logotips propietat de les empreses, ents i corporacions de dret públic respectius. Utilitzats  a títol enunciatiu, amb les que Bufet Bartra Barbarà Advocats de Mataró, hi te una estreta relació i/o col·laboració.
  • Bufet Bartra Barbarà Advocats garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

 

 

 

Bufet Bartra Barbarā advocats associats de Matarķ ( Barcelona )
© 2012 / Advertiment legal